Molenstraat 30        Kempenweg 45
8171 CE  Vaassen      6125 AB  Obbicht

06-50491400            06-53687281

 

info@zolozonnepanelen.nl
 

 

 


 

 

Zo werkt een zonnepaneel

 

Zonnepanelen kunnen voorzien in een deel van de stroombehoefte van uw huishouden. Zeworden in de vorm van panelen geplaatst op lichttoegankelijke plaatsen.

Het paneel beschermt de cellen tegen allerhande weersinvloeden. Een goede omkasting, afwerking, en dichting van het paneel is daarom zeer belangrijk voor een langdurige werking.

Een zonnepaneel alleen is echter niet voldoende voor elektriciteit in huis. Om licht naar bruikbare stroom om te zetten zijn ook een omvormer en elektriciteitskabels nodig. Zo'n compleet systeem wordt door technici een PV-systeem genoemd.

PV staat hierin voor photovoltaic, de Engelse term voor de omzetting van licht naar elektrische spanning, ofwel
fotovoltaïsche reactie genoemd.

Vervolgens zet de zogenaamde omvormer de spanning van een zonnecel om naar wisselstroom voor het elektriciteitsnet van 230 volt. De kabels sluiten alles aan op het elektriciteitsnet via stopcontacten of de stoppenkast.

Voor het opwekken van stroom is niet perse direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit.

Gemiddeld leveren  zonnepanelen  jaarlijks 240 kWh elektriciteit per paneel per jaar op. Bij toepassing van 10 panelen, scheelt dit voor een gemiddeld gezin dan al snel 2200 tot 2400 kWh  elektriciteit per jaar! Dit is ruim 75 tot 80% van het gemiddeld energieverbruik!

Kilowatt-piek:

Wat is (kilo)watt-piek? Het geproduceerde vermogen bij 1000 W/m² zonne-instraling.

Net als bij alle elektrische apparaten staat ook het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in watt. De productie van stroom is echter nooit gelijk doordat de hoeveelheid zonlicht steeds verandert. Bij zonnepanelen staat daarom het maximale vermogen aangegeven: watt-piek (Wp).

Het elektrisch vermogen van fotovoltaïsche zonnepanelen wordt gewoonlijk uitgedrukt in watt-piek of kilowatt-piek (1 kilowatt-piek is 1000 watt-piek). Zonnepanelen met een vermogen van 1 kilowatt-piek (1 kW-piek) leveren een vermogen van één kilowatt bij een loodrechte zonne-inval van 1000 Watt per vierkante meter.

Dit is echter niet de dagelijkse realiteit! Verwacht niet dat, als u bijvoorbeeld een zonnepaneel van 3 kilowatt-piek installeert, dat u gemiddeld een vermogen van 3 kW elektriciteit genereert. Het zonnepaneel zal slecht 3 kW produceren als de zonne-instraling 1000 Watt per m² bedraagt, wat slechts een paar keer per jaar het geval is!

Gemiddeld levert 1 kW-piek zonnepanelen in België of Nederland jaarlijks ongeveer 850 kilowatt-uur (kWh) elektriciteit.

 

© zolozonnepanelen 2012