Molenstraat 30        Kempenweg 45
8171 CE  Vaassen      6125 AB  Obbicht

06-50491400            06-53687281

 

info@zolozonnepanelen.nl
 

 

 


 

 

Wat is een PV-installatie?

 

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken.
Stroom uit zonlicht is duurzaam, omdat bij de productie van elektriciteit geen broeikas-
gassen en schadelijke stoffen vrijkomen.

 

Zonnepanelen kunnen voorzien in een deel van de stroombehoefte van uw huishouden.

Een zonnepaneel alleen is echter niet voldoende voor elektriciteit in huis. Om licht naar
bruikbare stroom om te zetten zijn ook een omvormer en elektriciteitskabels nodig. Zo'n
compleet systeem wordt door technici een PV-systeem genoemd. PV staat hierin voor
photovoltaic, de Engelse term voor de omzetting van licht naar elektrische spanning, ofwel
fotovoltaïsche reactie genoemd.

Vervolgens zet de zogenaamde omvormer de spanning van een zonnecel om naar wisselstroomvoor het elektriciteitsnet van 230 volt. De kabels sluiten alles aan op het elektriciteitsnet via stopcontacten of de stoppenkast.

 

© zolozonnepanelen 2012